Septiky

Vodotěsné propylenové nádrže různých rozměrů a různé kapacity, které vám naše firma může nabídnout k užívání, se nazývají septiky. Naše vícekomorové septiky mají za úkol čistit odpadní vodu z vaší nemovitosti a přeměňovat ji částečně v kal, který musíte alespoň jednou ročně vyvézt.
Za účelem rychlejšího rozkladu odpadních vod se do septiků přidávají speciální bakterie, které odpadní vodu biologicky rozloží. Tento způsob mikrobiálního biologického rozkladu odpadních vod je velmi ekologický a použitelný zejména tam, kde nelze odpadní vody odvádět do kanalizačního systému. V těchto oblastech sehrávají septiky velmi významnou ekologickou roli.

Jak na odpadní vody

Přijďte se podrobně seznámit se septiky a dalším zbožím, které máme v nabídce a které úzce souvisí s odpadními vodami, na naše internetové stránky.