Láska našich babiček

V mém případě spíše prababiček, nebyla jako ta naše překotná, unáhlená, divoká, mělká láska. Byla to láska, kde rozhodl rozum! Pořád jsem si říkala, že to není správné, že je to sobecké, neosobní, kruté, lživé a že z toho nemůže vzejít nic dobrého. Ale, není náhodou ta naše rychlá láska taktéž krutá? Sobecká? Kolik bolestných […]

Continue reading